Καλωσορίσατε στην εταιρεία bb Bibikas Ανελκυστήρες!
Live Support 24/7

Tempo PC

Tempo PC

Περιγραφή

Πρωτεύον Χρώμα: Olive
Δευτερεύον Χρώμα: Oyster
Πάτωμα: Πλακάκι Louvre Marron
Οροφή: Basic Classic
COP: TP

Πατώματα

Χρωματολόγιο

Επενδύσεις Θαλάμου

Ψευδοροφές, Κουπαστές & Κομβιοδόχοι