Υπηρεσίες

Μελέτη - Σχεδιασμός

Η αρχική μελέτη ενός έργου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την επιτυχία του. Κάθε πρόταση που καταθέτει η Bibikas Ανελκυστήρες είναι αποτέλεσμα προεργασίας και σύμπραξης ικανών και επιδέξιων στελεχών  από διάφορους κλάδους. Μηχανικοί, designers αλλά και επιδέξιοι τεχνίτες με τη συνδρομή τεχνολογικών εργαλείων (προγράμματα autocab, 3D studio max, autodesk, inventor κλπ ) δημιουργούν, διαμορφώνοντας τις πραγματικές συνθήκες έργου.

 

Μία επαρκής και εμπεριστατωμένη μελέτη έχει πολλαπλά οφέλη:

 

  Αναδεικνύει τον custom made σχεδιασμό της πρότασης (πχ αποκλειστικές κατασκευές σε πόρτες, θαλάμους, πατώματα, τοίχους κλπ) διαμορφώνοντας έτσι και την αισθητική της φυσιογνωμία

  Μία προσεκτικά σχεδιασμένη μελέτη του έργου βοηθά τον πελάτη να εκτιμήσει έγκαιρα την σχέση value for money

  Επισημαίνονται και αποτρέπονται τυχόν λάθη που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου

  Ο σωστός προγραμματισμός διασφαλίζει ένα αξιόπιστο έργο που με την σειρά του συνδράμει στην τεχνική και λειτουργική αρτιότητα όλου του κτιρίου.

Νέα Εγκατάσταση

Κάθε νέα εγκατάσταση που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας η Bibikas Ανελκυστήρες είναι μία ξεχωριστή πρόκληση γιατί η εφαρμογή στην πράξη της ενδελεχούς μελέτης που έχει προηγηθεί, αποδεικνύει την αξιοπιστία μας. Τηρώντας απαρέγκλιτα τα συμφωνηθέντα αλλά έχοντας και την ευελιξία να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει κατά την διάρκεια της εκτέλεσης, στο τέλος παραδίδουμε ένα έργο λειτουργικά και αισθητικά άψογο.

 

Κατά την φάση της εγκατάστασης φροντίζουμε:

 

  Να χρησιμοποιούμε τεχνικούς με εργασιακή εμπειρία, ιδιαιτέρως ικανούς σε εξειδικευμένες απαιτήσεις

  Να υπάρχει συνεχής επίβλεψη σε κάθε φάση των εργασιών

  Να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη

  Να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι Ποιοτικοί Έλεγχοι που  διασφαλίζουν την καταλληλότητα του έργου

Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση

Ένα σύστημα ανέλκυσης για να λειτουργεί άψογα και να είναι ασφαλές χρειάζεται τακτική και προσεκτική συντήρηση. Με την ολοκλήρωση κάθε έργου η Bibikas Ανελκυστήρες παραδίδει ένα Πρόγραμμα Συντήρησης που είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της εγκατάστασης και βασίζεται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ειδικότερα εστιάζουμε στα παρακάτω σημεία:

 

  Κάθε Πρόγραμμα Συντήρησης είναι μοναδικό και αυτόνομο γιατί ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης

  Η εταιρεία μας αρχειοθετεί και διαθέτει ηλεκτρονικό ιστορικό για κάθε εγκατάσταση. Αυτό της παρέχει την δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της «υγείας» (της κατάστασης ) του κάθε ανελκυστήρα

  Η χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας (mobile apps, GPS στα αυτοκίνητά μας…. ) μας κάνει εξαιρετικά ευέλικτους και αποτελεσματικούς

  Προσφέρουμε υπηρεσίες και επισκέψεις 24/7 μέσω ηλεκτρονικής ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας

  Υπάρχει αμεσότητα στην διάθεση των απαιτούμενων ανταλλακτικών

  Όλα τα συστήματά μας διαθέτουν Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

* Η εταιρεία μας συντηρεί τόσο δικές της εγκαταστάσεις όσο και κάποιες που έχουν τοποθετηθεί από άλλους.

Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός

Η αναβάθμιση ενός συστήματος ανέλκυσης είναι για την Bibikas Ανελκυστήρες μία συναρπαστική εμπειρία! Και αυτό γιατί μας δίνεται η δυνατότητα πέρα από την καθαρά μηχανολογική αναβάθμιση να δείξουμε στους πελάτες μας τις δημιουργικές ικανότητές μας και στο πεδίο  της σύγχρονης αισθητικής. Με τακτική εκπαίδευση και παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, η ομάδα μας  προσφέρει πληθώρα προτάσεων. Και φυσικά για κάθε μας έργο παραδίδουμε Πιστοποίηση Αναβάθμισης.

 

Στον χώρο των ανελκυστήρων υπάρχουν 3 ειδών αναβαθμίσεις:

 

  Μηχανολογική

  Ενεργειακή

  Αισθητική

 

Η μηχανολογική αναβάθμιση είναι σίγουρα πολύ σημαντική αν σκεφτούμε ότι μία προσεγμένη μελέτη μπορεί να χαρίσει στους ανελκυστήρες ακόμα και 30 χρόνια επιπλέον άψογης λειτουργίας!

Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι επίσης σημαντική γιατί εκτός από την οικολογική της διάσταση, ο πελάτης απολαμβάνει συνάμα καλύτερη λειτουργία του ανελκυστήρα με σημαντικό οικονομικό όφελος (value for money)

Και τέλος η αισθητική αναβάθμιση είναι το κομμάτι που μας κινητοποιεί δημιουργικά με έναν ξεχωριστό τρόπο κάθε φορά μιας και ενδιαφερόμαστε οι χρήστες των συστημάτων μας να αισθάνονται ότι έχουν μπει σε ένα μικρό μουσείο σύγχρονης τέχνης!