Κυλιόμενες Κλίμακες – Διάδρομοι

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους. Οι μελέτες γίνονται σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας. Οι συνεργασίες που έχουμε επιτύχει, μας δίνουν τη δυνατότητα να εγκαθιστούμε τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικώς ανεπτυγμένα συστήματα οριζόντιας μετακίνησης.