Η Bibikas ανελκυστήρες αναλαμβάνει με μεγάλη υπευθυνότητα το τακτικό έλεγχο- τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρας σας. Η εταιρεία καλύπτει όλες τις προδιαγραφές και είναι σύμφωνη με όλα τα νέα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα που διέπουν την συντήρηση των ανελκυστήρων.
Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και η πολυετής εμπειρία των τεχνικών μας είναι η εγγύηση για την σωστή, ομαλή , αδιάληπτη και ασφαλή λειτουργεία του ανελκυστήρα από το επιβατικό κοινό.
Το προσωπικό της Bibikas ανελκυστήρες είναι πάντα διαθέσιμο να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα παρουσιαστεί στον ανελκυστήρα σας όλο το 24ωρο 365 μέρες τον χρόνο.
 Ζητήστε μας τώρα μια προσφορά για την συντήρηση του ανελκυστήρα σας