Καλωσορίσατε στην εταιρεία bb Bibikas Ανελκυστήρες!
Live Support 24/7

Leaf

Leaf

Περιγραφή

Πρωτεύον Χρώμα: Oyster
Δευτερεύον Χρώμα: Starlight Grey
Πάτωμα: Πλακάκι Lounge Grey
Οροφή: Leaf
COP: LF
Φωτισμός: Yellow

Πατώματα

Χρωματολόγιο

Επενδύσεις Θαλάμου

Ψευδοροφές, Κουπαστές & Κομβιοδόχοι