Η εταιρεία BIBIKAS ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ αναλαμβάνει την εγκατάσταση κάθε είδους ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου και θέτοντας πάντα ως στόχο την ικανοποίηση και την ασφάλεια των ατόμων που το χρησιμοποιούν.

Το τμήμα νέων εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με το τμήμα σχεδίασης και μελέτης, της επιχείρησης εξετάζει λεπτομερώς τις ανάγκες κάθε έργου , όσο σύνθετο είναι αυτό, και σας προσφέρει τις πιο αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις. Η εταιρεία εγγυάται για την ασφάλεια του ανελκυστήρα τηρώντας όλα τα πρότυπα και τους κανόνες ασφάλειας που απαιτούνται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ως προς την εγκατάσταση.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση είναι πιστοποιημένα και φέρουν την ένδειξη CE, αρίστης ποιότητας , με προμηθευτές μας τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους οίκους μηχανισμών ανελκυστήρων.

Παρέχεται πολυετής εγγύηση στην εγκατάσταση κάθε είδους ανελκυστήρα. Η συνέχεις ενημέρωση του πελάτη πριν και μετά από κάθε στάδιο εγκατάστασης είναι αναπόσπαστο κομμάτι των προτεραιοτήτων μας. Απώτερος στόχος μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη που θα προκύψει μέσα από την τελική και άρτια εγκατάσταση του ανελκυστήρα παραδίδοντας ένα έργο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του.